Maatschappelijk

Verantwoord

Ondernemen

FreightNed Group vindt het belangrijk om verantwoord om te gaan met zowel mens als planeet. De klimaatvoetafdruk verkleinen, goed omgaan met de mensen en bewuste keuzes maken.

Dit doen we als FreightNed Group door een aantal basisprincipes op te nemen in de bedrijfscultuur. Naast deze basisprincipes heeft iedere modaliteit ook haar eigen speerpunten. Al deze principes en speerpunten liggen in lijn met de Sustainable Development Goals van 2030.

Onze visie

FreightNed is met de jaren sterk gegroeid. Ondanks de groei heerst er nog altijd een gemoedelijke sfeer en dat merk je aan alles. Er wordt gestuurd op het creëren van een fijne werkomgeving voor het team en op het aanbieden van een flexibele en betrouwbare dienstverlening voor de klanten. FreightNed heeft passie voor transport en logistiek.. 

Bij FreightNed wordt iedereen gelijk behandeld. Salaris is op basis van functie en inzetbaarheid, niet op basis van afkomst of gender. Er heerst een mensgerichte, veilige en open cultuur waar iedereen gelijke kansen krijgt. Wederzijds respect en loyaliteit zijn uitgangspunten voor het personeelsbeleid. Dit betekent onder meer dat discriminatie op grond van ras, geloof, sekse of seksuele geaardheid onacceptabel is.

FreightNed staat voor het principe ‘Eerlijk geld voor eerlijk werk’. Kapitaal, arbeid en grondstoffen worden duurzaam en verantwoordelijk ingezet.

Omgang personeel

FreightNed is zich bewust van het belang van het ontwikkelen én het behouden van de belangrijkste leveranciers: de werknemers. Goed werkgeverschap is cruciaal voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Dit doet FreightNed door het stimuleren en coachen van de werknemers bij het maken van bewuste keuzes. FreightNed heeft een programma opgezet dat dit principe ondersteunt; ‘Fit bij FreightNed’. Dit programma is onderverdeeld in People, Planet & Profit.

Fit bij FreightNed

People
Richten op vitaliteit, gezamenlijke sportactiviteiten zoals; wielrennen, hardlopen, wandeltochten en het aanbieden van a.s.r. Vitality

Planet
Alle medewerkers binnen FreightNed hebben recht op een fiets van de zaak. Dit fietsplan draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot buiten de operationele processen om en is daarbij goed voor de vitaliteit van de werknemers.

Profit
Vanuit de opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten van FreightNed sponsoren ze de jeugdopleiding van VV Oosterhout.

Investeringen

Alle modaliteiten binnen FreightNed zijn steeds meer aan het verduurzamen, met als doel om als logistieke dienstverlener duurzaam en verantwoord te kunnen opereren. De afgelopen 5 jaar zijn deze duurzame keuzes al genomen;

De partners waar FreightNed Group mee samenwerken worden naast de hoge kwaliteitseisen ook geselecteerd op basis van de duurzame ontwikkelingen en bewuste keuzes van de ondernemingen.

Onze duurzame keuzes

  • Werken met elektronische POD, geen papieren CMR meer.
  • Terugdringen van CO2 door enkel te rijden met EURO 6 wagens, schoonste van haar soort.
  • Terugdringen van CO2: coaching programma opgezet voor efficiënt rijgedrag.
  • 1.800 zonnepanelen geplaatst bij de locatie in Oosterhout, wekt genoeg stroom op voor 280 huishoudens.
  • Alle lichtbronnen van beide locaties worden op een duurzame manier opgewekt door middel van ledverlichting.
  • Beide locaties zijn voorzien van hoog rendement glas
  • De loods in Oosterhout is voorzien van bewegingssensoren.
  • Bijdragen leveren aan de opleiding ‘basisjaar transport en logistiek’, samen met beroepsopleider Curio, Gemeente Oosterhout en 5 andere logistieke ondernemingen bieden ze jongeren de kans om hun carrière een kickstart te geven binnen de wereld van logistiek.

De toekomst

FreightNed Group heeft de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd om de eerste duurzame stappen te kunnen verwerkelijken. Dit heeft ervoor gezorgd dat we ons steentje bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat geeft een positieve sfeer binnen de onderneming. Ook voor de komende 5 jaar zijn er doelen die we als FreightNed Group willen behalen.

Duurzame inzetbaarheid

In 2023 wordt Duurzame Inzetbaarheid hoog op de agenda gezet. Dit doet FreightNed zodat de werknemers, ook na de pensioengerechtigde leeftijd, vitaal zijn en kunnen genieten van een welverdiend pensioen. Dit doel wordt behaald door te richten op vitaliteit. Er zullen gezamenlijke sportactiviteiten georganiseerd worden, zoals de jaarlijkse deelname aan een wielertoertocht, de Rotterdamse kwart marathon en wandeltochten. Om stimulans te geven aan beweging is er een samenwerking aangegaan met a.s.r. Vitality. FreightNed streeft ernaar om de komende jaren vitaliteit onderdeel te laten worden van de bedrijfscultuur.

Een ander doel van FreightNed is om de CO2 buiten de processen om te verlagen en nog meer te faciliteren bij gezonde keuzes van de werknemers. In 2023 zal er als secundaire arbeidsvoorwaarde een fietsplan komen. Door deze ontwikkeling verwacht FreightNed dat de medewerkers vaker met de fiets naar werk gaan in plaats van met de auto. Goed voor de vitaliteit en voor de wereld.

Om de CO2-uitstoot nog verder te verlagen zullen alle nieuwe zakelijke (personen) auto’s vanaf 2023 minimaal hybride zijn, vanaf 2024 volledig elektrisch. Dit zal betekenen dat vanaf 2026 alle zakelijke (personen) auto’s elektrisch zijn.

In 2023 wil FreightNed een opleidingsplatform ontwikkelen voor de praktisch gerichte medewerkers. Het platform zal ontwikkeld worden in samenwerking met THAR. Door opleidingen ‘inhouse’ aan te bieden zorgt FreightNed ervoor dat de werknemer zich blijft ontwikkelen. Het resultaat zal zijn dat de werknemers niet alleen inzetbaar blijven voor de dynamische logistieke markt, maar ook breder ingezet kunnen worden.

Meer weten over ons MVO beleid? Vraag de folder aan door ons een e-mail te sturen.

De toekomst van logistiek

FreightNed vindt een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren aan de volgende generatie ontzettend belangrijk. Niet alleen door het sponsoren van de voetbalclub V.V. Oosterhout, maar ook door bij te dragen aan onderwijs. Daarom draagt FreightNed, samen met 5 andere logistieke ondernemingen, bij aan de hybride opleiding Oriëntatiejaar Transport en Logistiek. Bij deze opleiding krijgen scholieren de kans om een jaar lang de wereld van logistiek te ontdekken en stage te lopen bij 4 verschillende bedrijven.